Դասախոսի աշխատանքը սոսկ պարտականություն չէ, այլ անհուն սեր ուսանողի հանդեպ և սրբազան գործ։