ԱՄԲԻՈՆԻ  ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

 1. Առարկայական կամ ցիկլային հանձնաժողովը ղեկավարում է կրթական գործունեությունը հարակից մասնագիտությունների գծով`  լիազոր մարմնի կողմից  հաստատված կարգի համաձայն:
 2. Ապահովում է տնօրենի, ուսումնամեթոդական խորհրդի, կառավարման   խորհրդի    որոշումները` լիազոր մարմնի կողմից  հաստատված կարգերի համաձայն:
 3. Քննարկում  և  առաջարկում  է  տվյալ  մասնագիտության  ուսուցման ծրագրերին վերաբերվող փոփոխություններ չափորոշիչում սահմանված ծավալներով և ներկայացնում ուսումնամեթոդական բաժին:
 4.  Ուսումնամեթոդական խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում փոխադարձ       դասալսումների գրաֆիկ և հաստատված գրաֆիկի համաձայն` իրականացնում դասալսումներ և քննարկումներ:
 5. Քննարկում է ուսանողների առաջադիմության արդյունքները և ներկայացնում ուսումնամեթոդական խորհուրդ (ուսումնական մաս), որի հիման վրա կատարվում են ուսումնական հաստատության մի շարք գործառույթներ (կրթաթոշակի նշանակում, փոխադրումները կուրսից կուրս, քննությունների վերահանձնման կազմակերպում  և  այլն):
 6.  Քննարկվում է դասախոսների կողմից կազմված կիսամյակային և պետական քննությունների հարցաշարերը, կազմում է քննական տոմսերը, տեստերը, ավարտական ամփոփիչ ատեստավորման տեստերը` համապատասխանեցնելով հանրակրթական ավարտական քննություների տեստերի չափորոշիչներին, ներկայացնում ուսումնամեթոդական խորհրդի հաստատմանը: Կախված քննություն հանձնող ուսանողների թվից` տեստերի քանակի վերաբերյալ առաջարկ է ներկայացնում ուսումնամեթոդական խորհուրդ:
 7. Քննարկում է մոդուլների արդյունքները:
 8. Խրախուսման համար առաջարկ է ներկայացնում հանձնաժողովի` լավագույն աշխատանք կատարած աշխատակցի (անդամի) վերաբերյալ:

Քոլեջում  գործում  են  երեք  ամբիոններ.

 1. Հումանիտար  գիտությունների 
 2. Սոցիալ-տնտեսագիտական  գիտությունների 
 3. Բնական  և  տեխնիկական  գիտությունների 
Հումանիտար գիտությունների ամբիոն 
Հումանիտար գիտությունների ամբիոնի գործունեության ոլորտը հանդիսանում է հումանիտար մոդուլների՝ պատմություն, քաղաքագիտություն, իրավունքի հիմունքներ ծրագրերը, ինչպես նաև հայոց լեզու, հայ գրականություն, օտար լեզուներ առարկաների առարկայական ծրագրերը, որոնք մշակվում են ամբիոնի դասախոսների կողմից՝ հիմք ընդունելով ավագ դպրոցի ծրագրերը, և հաստատվում ուսումնամեթոդական խորհրդի կողմից:
Ամբիոնի կազմը.
Մկրտչյան Տաթևիկ Ռուբենի	Վարիչ
Ադուրյան Ալվարդ Միսակի	անդամ
Սուքիասյան Յուրա Խաչատուրի	-//-
Մանվելյան Արուսյակ Համազասպի	-//-
Գևորգյան Մերի Կազբեկի	-//-
Խլղաթյան Զոյա	Հովհաննեսի	-//-
Սարգսյան Հասմիկ Սիլիկովի	-//-
Հովհաննիսյան Նաիրա Ռաֆիկի	-//-
Կարապետյան Շաքե Սևակի	-//-
Մախսուդյան Մերի Մարտինի	-//-
Հովհաննիսյան Մանյակ Գևորգի	-//-
Կզլյան Կալիպսե	Խաչիկ	-//-
Խաչատրյան Աստղիկ Ռազմիկի	-//-
Արշակյան Վարիսկ Էդիկի	-//-
Հակոբյան Տաթևիկ Վազգենի	-//-
Սոցիալ-տնտեսագիտական գիտությունների ամբիոն
Սոցիալ-տնտեսագիտական գիտությունների ամբիոնի գործունեության ոլորտը հանդիսանում է հաշվապահական հաշվառման, կառավարման, սոցիալական աշխատանքի, նախադպրոցական կրթության ծրագրերը, տնտեսագիտություն, մարքեթինգ, կառավարում, հաղորդակցություն և իրավագիտություն մոդուլների ծրագրերը:
Ամբիոնի կազմը.
Սուքիասյան Ալլա Յուրայի	Վարիչ
Շահինյան Նարեկ Ռուբիկի	անդամ
Սեդրակյան Մայրամ Հաբեթի	-//-
Սարգսյան Վարուժան Հայկարամի	-//-
Պողոսյան Մարատ Ավետիքի	-//-
Սիմոնյան Մանուչար Ժորայի	-//-
Դարբինյան Արփինե Վազգենի	-//-
Սանասարյան Հեղինե Անջիլի	-//-
Վարդանյան Սիրվարդ Արտուշի	-//-
Աղաբեկյան Էլենա Հրայրի	-//-
Հակոբյան Դիանա Արթուրի	-//-
Կարապետյան Հասմիկ Էդուարդի	-//-
Բնական և տեխնիկական գիտությունների ամբիոն
Բնական և տեխնիկական գիտությունների  ամբիոնի  գործունեության ոլորտը հանդիսանում է հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համնակարգերի մոդուլային  ծրագրերը, համակարգչային օպերատորություն, քաղ. Պաշտպանություն, լանդշաֆտագիտություն, անվտանգություն և I օգնություն մոդուլների ծրագրերը, ինչպես նաև մաթեմատիկա, քիմիա, ֆիզիկա, կենսաբանություն, աշխարհագրություն առարկաների առարկայական ծրագրերը, որոնք մշակվում են ամբիոնի դասախոսների կողմից՝ հիմք ընդունելով ավագ դպրոցի ծրագրերը, և հաստատվում ուսումնամեթոդական խորհրդի կողմից:
Ամբիոնի կազմը.
Սարգսյան Ռիտա	Ալբերտի	Վարիչ
Ավետիսյան Սուսաննա Ժերմիկի	անդամ
Ադամյան Երջանիկ Սարգսի	-//-
Սերոբյան Սիլվա	Շալիկոյի	-//-
Հակոբյան Հասմիկ Արմենակի	-//-
Բեգոյան	Սևակ Ռազմիկի	-//-
Խլղաթյան Հռիփսիմե Խաչիկի	-//-
Հարեյան Եվա Վերմոնտովի	-//-
Հակոբյան Գարիկ	Լավրենտի	-//-
Գորանցյան Սյուզաննա Մհերի	-//-
Բզնունի	Մանվել	Արամայիսի	-//-
Սարգսյան Խաչիկ Վարշամի	-//-
Մարտիրոսյան Քրիստինա	Գնելի	-//-

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնի նկարագրություն
Ամբիոնի վարիչների աշխատանքային պլաններ
Ամբիոնի վարիչների հաշվետվություններ