Առկա ուսուցում ՝ միջնակարգ /լրիվ / ընդհանուր կրթության հիմքով /12 ամյա /

ՀԱՐԳԵԼԻ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐ,
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2018-2019 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ :
0421.01.5- Իրավագիտություն – 2 տարի , որակավորումը ՝ իրավագետ
Միջին մասնագիտական կրթության ,, Իրավագիտություն ,, մասնագիտությամբ մասնագետն իրականացնում է իրավաբանական և այդօրինակ այլ փաստաթղթեր ուսումնասիրելը կամ դրանց ուսումնասիրությունը կազմակերպելը, կազմել փաստաթղթեր և պայմանագրեր, կատարել իրավաբանական ձևակերպումներ, իրավաբանական խորհրդատվություն , դատական և արբիտրաժային գործեր հաշվառել և պահպանել:
0415.01.5- Գործավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ ՝ թարգմանիչ- գործավար, այս մասնագիտությամբ մասնագետն իրականացնում է գրավոր և բանավոր թարգմանություններ , կազմում փաստաթղթեր , գործեր, նախապատրաստում գործերը արխիվ հանձնելուն, իրականացնում կազմակերպության ղեկավարի կազմակերպման և տեխնիկատեղեկատվական աշխատանքները: Թարգմանիչ – գործավարը ուսումնառության ընթացքում տիրապետելու է հայոց լեզվին, երկու օտար լեզուների և համակարգչին:
0412.02.5 – Բանկային գործ – 2 տարի ,որակավորումը ՝ բանկային գործի մասնագետ , բանկային գործի մասնագետները իրականացնելու են հետևյալ գործառույթները ՝ բանկային հաշիվների բացում և վարում , դրամարկղային սպասարկում , կանխիկ և անկանխիկ տարադրամի փոխանակում , դրամով և արտարժույթով փոխանցումներ , ժամկետային և ցպահանջ ավանդների ներգրավում, վարկերի և պլաստիկ քարտերի տրամադրում և սպասարկում:
0112.01.5 – Նախադպրոցական կրթություն – 2 տարի , որակավորումը՝
նախադպրոցական տարիքի երեխաների դաստիարակ , ,,Նախադպրոցական կրթություն ,, մասնագիտության մասնագետն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները ՝ աշխատելով նախադպրոցական հիմնարկներում որպես դասավանդողներ և դաստիարակներ :
0411.01.5-Հաշվապահական հաշվառում-2 տարի , որակավորումը ՝ հաշվապահ , այս մասնագիտությամբ մասնագետներն իրականացնում են հետևյալ գործառույթները ՝ կազմել տնտեսական գործառնությունների սկզբնական փաստաթղթեր , ձևակերպել հաշվապահական հաշվառման թղթակցություններ , կազմել գրանցամատյաններ , լրացնել հաշվետվության ձևեր , իրականացնել ֆինանսական ներքին վերահսկողություն :
0613.01.5 – Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում – 3 տարի , որակավորումը՝ ծրագրավորող – տեխնիկ , այս մասնագիտության մասնագետները իրականացնում են հետևյալ զբաղմունքները ՝ համակարգչային համակարգերի մշակողներ և վերլուծողներ , ծրագրավորողներ , հեռահաղորդակցության տեխնիկներ , ԷՀՄ-ների սպասարկման տեխնիկներ և օպերատորներ , գործավարներ,մշակում են համակարգչային համակարգերի և ցանցերի կիրառման մեթոդներ , մրջոցներ և տեխնոլոգիաներ:
1012.02.5 – Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ -2 տարի , որակավորումը ՝ կոսմետիկական ծառայությունների և դիմահարդարման տեխնոլոգ – գեղագետ , այս մասնագիտության մասնագետները իրականացնում են հետևյալ զբաղմունքները ՝ կոսմետիկ ծառայությունների կատարում , դեմքի մերսում , դիմահարդարում , մատնահարդարում / մանիկյուր / ,պեդիկյուր , հոնքի ձևի շտկում , գեղարվեստական կերպարի ստեղծում /գրիմ / ՝ արտաքինը տարբեր նյութերով և միջոցներով ձևավորելու միջոցով :
0412.03.5 – Ապահովագրական գործ – 2 տարի , որակավորումը ՝ ապահովագրական գործի մասնագետ , այս մասնագիտության մասնագետները իրականացնում են հետևյալ զբաղմունքները ՝ գործակալների գծով մասնագետ կամ վերահսկող , վերաապահովագրության մասնագետ , հատուցումների գծով մասնագետ , վնաս գնահատող մասնագետ , մարքեթոլոգ , հաշվապահ :
Առկա ուսուցում ՝ հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով / 9 ամյա /
0415.01.5* – Գործավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ -4 տարի, որակավորումը ՝ թարգմանիչ- գործավար, այս մասնագիտությամբ մասնագետն իրականացնում է գրավոր և բանավոր թարգմանություններ , կազմում փաստաթղթեր , գործեր, նախապատրաստում գործերը արխիվ հանձնելուն, իրականացնում կազմակերպության ղեկավարի կազմակերպման և տեխնիկատեղեկատվական աշխատանքները: Թարգմանիչ – գործավարը ուսումնառության ընթացքում տիրապետելու է հայոց լեզվին, երկու օտար լեզուների և համակարգչին:
0411.01.5*- Հաշվապահական հաշվառում -3 տարի , որակավորումը ՝ հաշվապահ , այս մասնագիտությամբ մասնագետներն իրականացնում են հետևյալ գործառույթները ՝ կազմել տնտեսական գործառնությունների սկզբնական փաստաթղթեր , ձևակերպել հաշվապահական հաշվառման թղթակցություններ , կազմել գրանցամատյաններ , լրացնել հաշվետվության ձևեր , իրականացնել ֆինանսական ներքին վերահսկողություն :
0613.01.5*-Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում – 4 տարի , որակավորումը՝ ծրագրավորող – տեխնիկ , այս մասնագիտության մասնագետները իրականացնում են հետևյալ զբաղմունքները ՝ համակարգչային համակարգերի մշակողներ և վերլուծողներ , ծրագրավորողներ , հեռահաղորդակցության տեխնիկներ , ԷՀՄ-ների սպասարկման տեխնիկներ և օպերատորներ , գործավարներ,մշակում են համակարգչային համակարգերի և ցանցերի կիրառման մեթոդներ , մրջոցներ և տեխնոլոգիաներ:
1012.02.5*-Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ -3 տարի , որակավորումը ՝ կոսմետիկական ծառայությունների և դիմահարդարման տեխնոլոգ – գեղագետ , այս մասնագիտության մասնագետները իրականացնում են հետևյալ զբաղմունքները ՝ կոսմետիկ ծառայությունների կատարում , դեմքի մերսում , դիմահարդարում , մատնահարդարում / մանիկյուր / ,պեդիկյուր , հոնքի ձևի շտկում , գեղարվեստական կերպարի ստեղծում /գրիմ / ՝ արտաքինը տարբեր նյութերով և միջոցներով ձևավորելու միջոցով :
Հեռակա ուսուցում ՝ միջնակարգ / լրիվ / ընդհանուր կրթության հիմքով
0411.01.5- Հաշվապահական հաշվառում -3 տարի , որակավորումը ՝ հաշվապահ , այս մասնագիտությամբ մասնագետներն իրականացնում են հետևյալ գործառույթները ՝ կազմել տնտեսական գործառնությունների սկզբնական փաստաթղթեր , ձևակերպել հաշվապահական հաշվառման թղթակցություններ , կազմել գրանցամատյաններ , լրացնել հաշվետվության ձևեր , իրականացնել ֆինանսական ներքին վերահսկողություն :
0112.01.5 – Նախադպրոցական կրթություն – 3 տարի , որակավորումը՝
նախադպրոցական տարիքի երեխաների դաստիարակ , ,,Նախադպրոցական կրթություն ,, մասնագիտության մասնագետն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները ՝ աշխատելով նախադպրոցական հիմնարկներում որպես դասավանդողներ և դաստիարակներ :
1041.01.5- Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում ավտոտրանսպորտում – 3 տարի 7 ամիս , որակավորումը ՝ տեխնիկ , այս մասնագիտության մասնագետները իրականացնում են հետևյալ զբաղմունքները ՝ տրանսպորտային համակարգի պետական կառավարման մարմիններում , տրանսպորտային կազմակերպություններում կամ այլ կազմակերպությունների տրանսպորտային բաժիններում փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում ՝ ապահովելով փոխադրման գրաֆիկները , երթուղիների ընտրումը , հաշվետվությունների ներկայացումը , փաստաթղթերի լրացումը և ձևակերպումը :

 

Նախնական մասնագիտական / արհեստագործական / միջնակարգ / լրիվ / կրթության հիմքով

ՀԱՐԳԵԼԻ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐ ,
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2018-2019 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ:
0214.04.4 – Զարդակիրառական նշանակության գորգագործական իրերի պատրաստում / Ասեղնագործություն , ժանեկագործություն / – 1 տարի , որակավորումը ՝ ,, Ասեղնագործ – ժանեկագործ ,, ,այս որակավորմամբ մասնագետներն իրականացնում են հետևյալ զբաղմունքները ՝ ձեռքով և համակարգչային մեքենայով ասեղնագործող, գեղարվեստական ասեղնագործության և ժանեկագործության էսքիզների ձևավորող:
0723.03.4 – Կարի արտադրության տեխնոլոգիա – 1 տարի , որակավորումը ՝ դերձակ , այս որակավորմամբ մասնագետներն իրականացնում են հետևյալ զբաղմունքները ՝ ուրվագծել էսքիզը , վերցնել հաճախորդի մարմնի չափսերը , ձևել հագուստը , պատրաստել , նորոգել , ձևափոխել երեխայի , տղամարդու , կանացի պատվիրված հագուստը ՝ օգտագործելով մանածագործական , ոչ գործվածքային նյութեր և կաշի , արդուկել և փաթեթավորել արտադրանքը , արտադրության հոսքային գծում աշխատելու դեպքում կատարել տարբեր տեխնոլոգիական օպերացիաներ :
1041.03.4 – Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում – 1 տարի , որակավորումը ՝ , Գյուղացիական արտադրության տրակտորիստ – մեքենավար ,, , այս որակավորմամբ մասնագետներն իրականացնում են հետևյալ զբաղմունքները ՝ տրակտորիստ – մեքենավար ՝ մեքենատրակտորային և տրանսպորտային ագրեգատների շահագործող և տեխնիկական սպասարկող :
Հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով / 9 – ամյա /
1041.01.5* – Տրանսպորտային միջոցների նորոգում և շահագործում – 3 տարի , որակավորումը ՝ ,,Ավտոմեքենաների նորոգման փականագործ ,, , այս որակավորմամբ մասնագետներն իրականացնում են հետևյալ զբաղմունքները ՝ ավտոմեքենաների վերանորոգում , տարբեր բնույթի փականագործական աշխատանքներ :
0732.04.4 * – Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում – 3 տարի , որակավորումը ՝ ,,Ծեփագործ ,, , այս որակավորմամբ մասնագետներն իրականացնում են հետևյալ զբաղմունքները ՝ շենքի պատերի և առաստաղների ծեփման նախապատրաստական , վերնասվաղային շերտի ստեղծման աշխատանքների իրականացում , հին մակերևույթների վերանորոգում , արտաքին ու ներքին պատերի ու առաստաղների ծեփահարդարման , ներքին պատերի ու առաստաղի ,, չոր սվաղով ,, երեսապատման , դեկորատիվ դետալների տեղադրման աշխատանքների իրականացում :
0811.01.4 * – Գյուղացիական / ֆերմերային / տնտեսության կազմակերպում – 3 տարի , որակավորումը ՝ ,, Ագարակապան / ֆերմեր / ,, ,այս որակավորմամբ մասնագետներն իրականացնում են հետևյալ զբաղմունքները ՝ ագարակապան / ֆերմեր / համակցված մշակաբույսերի և անասնապահական ապրանքների արտադրության :