«Գեղարքունիքի  տարածաշրջանային  պետական  քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը համագործակցում է հետևյալ կազմակերպությունների հետ.

Հայաստանի գործատութների հանրապետական միությունՀայաստանի աշխատուժի զարգացում
Սոլիդարիթի  սենթրԱշխատանքային իրավունքների իրազեկություն
Մարտունու  պետական  բժշկական  քոլեջԱռկա  նյութատեխնիկական  բազայի  համատեղ  օգտագործում
Վարդենիսի  «Բադեյան» պետական   քոլեջԿարիերայի  կենտրոնների    մասնագիտական  կողմնորոշման  աշխատանքների  իրականացման  փորձի  փոխանակում
Սևանի  բազմագործառութային  պետական  քոլեջՎարչական  անձնակազմի  և  դասավանդողների  փորձի  փոխանակում  և  վերապատրաստում
  Տավուշի «Պատրիկ Տէվէճեանի անվան տարածաշրջանային քոլեջ» հիմնադրամ  «Տրանսպորտային  միջոցների  շահագործում  և  նորոգում» մասնագիտության արտադրական  ուսուցման  վարպետների  և  դասախոսների  փորձի  փոխանակում նախնական  և  միջին  մասնագիտական կրթության  ոլորտի  զարգացման  նպատակով  ուսանողների  և  դասախոսների  փորձի  փոխանակում

2023 թվականի մայիսի 19-ին «Գեղարքունիքի տարածաշրջանային պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ – ի Կարիերայի պատասխանատու Ա. Դարբինյանի և ՄՍԾ Մարտունու մասնաճյուղի տնօրեն Զ.Շահինյանի համատեղ համագործակցությամբ կազմակերպվեց հանդիպում- քննարկում քոլեջի ավարտական խմբերի ուսանողների հետ։

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին աշխատաշուկայի պահանջները, ՄՍԾ դիմելու կարգը, աշխատանքային պրակտիկաները և այլ հարցեր։