ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

 1. Խորհուրդը  ձևավորվում  է  քոլեջի  համապատասխան  կուրսերից  ներկայացուցիչների  ընտրության  սկզբունքով:  Խորհրդի  լիազորությունների  ժամկետը  2  տարի  է,  որի  ընթացքում  կարող  է  տեղի  ունենալ  Խորհրդի  անդամների  մասնակի  փոփոխություն՝ քոլեջն  ավարտելու  և  նոր  ուսանողների ընդունելության  հետ  կապված:
 2. Խորհրդի  ղեկավար  մարմինը  նախագահն  է,  կառուցվածքային  ստորաբաժանումները՝  հանձնաժողովները:
 3. Խորհրդի  նիստերը  գումարվում  են  կիսամյակում  առնվազն  2  անգամ:  Արտահերթ  ժողովներ  հրավիրվում  են ըստ  անհրաժեշտության:
 4. Խորհրդի  նիստերը  համարվում  են  լիազոր՝  Խորհրդի  անդամների  առնվազն  երկու  երրորդի  մասնակցության  դեպքում: Խորհրդի  որոշումներն  ընդունվում  են  նիստին  ներկա  անդամների  ձայների   մեծամասնությամբ,  եթե  Խորհուրդն  այդ  մասին  այլ որոշում  չի  ընդունում:
 5. Խորհուրդը  ընդունում  է  իր  Կանոնակարգը:
 6. Խորհուրդը  հաստատում  է  իր  գործունեության  տարեկան  աշխատանքային  պլանը:
 7. Լսում  և  քննարկում  է  իր  նախագահի  և  հանձնաժողովների  հաշվետվությունները,  ինչպես  նաև  վերջիններիս  կողմից  ներկայացվող  հարցերը:
 8. Քննարկում  է   այլ  հարցեր    և  ընդունում  համապատասխան որոշումներ:
 9. Ընտրում  է  Խորհրդի  նախագահ՝  երկու  տարի  ժամկետով:  Խորհրդի  նախագահ  կարող  է  ընտրվել  Խորհրդի  անդամ  հանդիսացող  յուրաքանչյուր  ուսանող:
 10. Խորհրդի  նախագահի  ընտրությունը  կատարվում  է  Խորհրդի  նիստում՝  փակ  գաղտնի  քվեարկությամբ (եթե  այդ  մասին  այլ  որոշում  չի  կայացվում): Նախագահի  թեկնածուն  համարվում  է  ընտրված,  եթե  նրա  օգտին  քվեարկել  է  Խորհրդի  ներկա  անդամների  մեծամասնությունը:
 11. Ընտրում  է  Խորհրդի  փոխնախագահ, քարտուղար և հանձնաժողովների  նախագահներ:

Ուսանողական  խորհրդի  կազմը

Թադևոսյան  Սյուզաննա  նախագահ   II 0923
Գասպարյան  Շաքե  քարտուղար I 0413
Ավետիսյան  Արման I 0923
Խաչատրյան  Արթուր III 0613
Զաքարյան  Էմմա II 0923
Եգորյան  Մերի II 0923
Մաթոսյան  ՆորաII  0413
Իսպիրյան  Հռիփսիմե  II 0411
Մանջոյան  ՔրիստինեII 0411
Ասլանյան  ԱննաII 0112
Գևորգյան  ՕլիմպիաI 0112
Սուքիասյան  ԱրփիI 0923
Հակոբյան  ՍևակIII 0413
Առաքելյան  ԳրետաI  0413
Մաթոսյան  ԴիանաIII 0923
Քերոբյան  ԱրեգIII 0923
Աբրահամյան  Ջիվան III 0923
Հայրապետյան  Լուսինե III 0923
Իսպիրյան  ԱրենIII 0411
Գրիգորյան  Դիանա I 0411
Շահինյան  ՍայաթIV 0613
Նահապետյան  ԱրամIV 0613
Գրիգորյան  ԱրեգI 0613
Եգորյան  Հասմիկ  I 0411
Ռուստամյան  ՇուշանIII 0613
Հովհաննիսյան  ԱքսաննաII 0411 /հեռակա/
Ջուլիկյան  ԱրտյոմI 0613