Stay Connected

You would see the biggest gift would be from me and the card attached would say thank you for being a friend. So this is the tale of our castaways they're here for a long long time. Love life's sweetest reward Let it flow it floats back to you. They were four men living all together yet they were all alone.

join our community

Information About Alumni

Check out the details of alumni

Our Alumni

No one you see is smarter than he. Didn't need no welfare states. Everybody pulled his weight. Gee our old Lasalle ran great.

Read more

Awards

Well we're movin' on up to the east side. To a deluxe apartment in the sky. Baby if you've ever wondered wondered whatever became of me.

Read more

Events

Groovin' all week with you! He's gainin' on you so you better look alive. He busy revin' up his Powerful The mate was a mighty sailin' man.

Read more

Benefits & Services

To a deluxe apartment in the sky? Well we're movin' on up to the east side to a deluxe apartment in the sky these Happy Days are yours crawl on.

Read more

Latest From Our Blog

Check our latest updates

Բազկամարտի մրցում

Posted By : Админ Админ

«Գեղարքունիքի տարածաշրջանային պետական քոլեջ»ՊՈԱԿ -ում կազմակերպվեց ներքոլեջային բազկամարտի մրցում տարբեր քաշային կարգերում։ Ըստ մրցումների արդյունքների 70 կգ քաշային կարգում I

Սուրբ Զատիկին նվիրված

Posted By : Админ Админ

«Գեղարքունիքի տարածաշրջանային պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ - ում տեղի ունեցավ միջոցառում նվիրված հայոց ազգային կրոնական տոներից մեկին ` Սուրբ Զատիկին։ Միջոցառման

Մեր հերոսներ

Posted By : Админ Админ

Հավերժ փառք ձեզ, Ձեզ բացակա չենք դնում, Խոնարհվում ենք Սրքոյան Սարգիս Գեղամյան Վիլգեմ Մկրտչյան Հայկ Զաքարյան Շոթա Թովմասյան Շանթ Մկրտչյան